Základní informace k registračnímu systému

Chvála Kristu,
vítám Vás v registračním systému do farní databáze.
Možná se ptáte, proč se do údajů musí zadávat rok narození: Důvodem je rozlišení, že se nejedná o stejnou osobu, protože se stává, že jsou různé osoby, které mají stejné jméno a příjmení. 

Email pro registraci je potřeba kvůli následné možnosti odhlášení: Po zadání údajů se odešle automaticky email registrující osobě, kam dojdou i detaily společně s odkazem pro zrušení registrace. Zároveň na tento email dojde i odkaz na schůzku, takže pokud využíváte emailového klienta Outlook, automaticky se mše sv. zařadí do kalendáře.

Pokud se u některé z možností zobrazuje počet, znamená to, že je pouze omezený počet účastníků. Proto neváhejte a využijte registraci co nejdříve.

Pokud víte o někom, kdo by měl o registraci zájem, ale nemá internet, domluvte se s ním a proveďte registraci zde za něj. Pokud to z nějakého důvodu není možné, předejte mu prosím vzkaz, ať se telefonicky obrátí na duchovního správce, který registraci rád vytvoří.

Telefonní číslo i email slouží pro kontakt v případě nějaké změny i kvůli dalším možným kontaktům pro vnitřní účely farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín. Informace, které zde poskytujete, poskytujete dobrovolně. Nejsou předávány třetím osobám a v případě potřeby je možné je přes email do začátku události odhlášením trvale vymazat. 

Duchovní správce farnosti si vyhrazuje právo na rušení registrace. 

Děkuji za pochopení a těším se na shledanou

P. Kamil Obr, farář